• IWC Portuguese Replica
 • Replica IWC Pilot
 • IWC Aquatimer Replica
 • IWC Big Pilot Replica
 • IWC Portofino Replica
 • IWC Da Vinci Replica
 • İletişim Site Haritası
  TR EN  
   
  Kurumsal
   
  Hakkımızda
  Misyon ve Vizyonumuz
  Basın Odası
  Kalite Politikamız
  İnsan Kaynakları
   
   
  Hakk?m?zda
   

  Grubumuz T?rk taahh?t sekt?r?nde g?c?n? 30 y?ll?k m?hendislik tecr?besi ile gen? d???ncenin dinami?ini tecr?be ederek , s?rekli iyile?tirme ve toplam kalite y?netimin m?kemmeli?ine ula?mada temel oldu?u hususuna inanarak ?al??makta olan akedemisyen bir gruptur.

   

  14.000 m2 alan ?zerine kurulu, 7.000 m2 kapal? alan olana?? olan tesisimiz, co?rafi konum olarak da ?lkemizin en avantajl? b?lgesindedir.

  Malzeme / Hammadde temininden, ?elik konstr?ksiyonun; imalat, boya ve kaplama bitimine kadar b?t?n departmanlar?m?zda profesyonel bir anlay?? ile yap?lan devaml? ?l??m ve kontroller sayesinde ' Toplam Kalite' Ruhu ile ?al??arak hitap etti?imiz sekt?re yeni anlay??lar kazand?rmakt?r.

   

   
   
   
   
  AnasayfaAtak Mail Site Haritası TREN
  Tasarım & Hosting
  Atak Domain