• IWC Portuguese Replica
 • Replica IWC Pilot
 • IWC Aquatimer Replica
 • IWC Big Pilot Replica
 • IWC Portofino Replica
 • IWC Da Vinci Replica
 • İletişim Site Haritası
  TR EN  
   
  Kurumsal
   
  Hakkımızda
  Misyon ve Vizyonumuz
  Basın Odası
  Kalite Politikamız
  İnsan Kaynakları
   
   
  ?nsan Kaynaklar?
   

  ?nsan Kaynaklar? politikam?z, ?irketimizin hedef ve stratejileri do?rultusunda nitelikli insan g?c? al?m?n? ger?ekle?tirmek, ?al??an memnuniyetini proaktif insan kaynaklar? uygulamalar? ile sa?layarak etkili ve motive edilmi? bir organizasyon olu?turmak, s?rekli e?itimler ile ki?isel geli?imi desteklemek, b?ylece ?irketimizin sekt?rde fark yaratan bir firma olmas?n? sa?lamakt?r.

  Al?akg?n?ll?l?k, kaliteye odakl?l?k, m??teri memnuniyetine ?nem vermek, ?nc?l?k, liderlik, ?effafl?k, verimlilik ve g?venilirlik de?erlerini her zaman ?n plana al?yoruz.

  H?zla b?y?yen, dinamik, de?i?ime ve ??renmeye a??k yap?m?z nedeniyle, aram?za kat?lanlar?n ayn? kurum k?lt?r?ne sahip, de?i?imi destekleyen, esnek, duyarl? ve demokratik yap?ya sahip ve kendilerini g?vende hissetmeleri i?in, onlara ve kuruma de?er katacak yat?r?mlar yap?yoruz.


   

   
   
   
   
  AnasayfaAtak Mail Site Haritası TREN
  Tasarım & Hosting
  Atak Domain