• IWC Portuguese Replica
 • Replica IWC Pilot
 • IWC Aquatimer Replica
 • IWC Big Pilot Replica
 • IWC Portofino Replica
 • IWC Da Vinci Replica
 • İletişim Site Haritası
  TR EN  
   
  Kurumsal
   
  Hakkımızda
  Misyon ve Vizyonumuz
  Basın Odası
  Kalite Politikamız
  İnsan Kaynakları
   
   
  Misyon Vizyon
   

  Vizyonumuz;

  M??terilerimize sundu?umuz hizmette s?f?r hata? ile daima kaliteli ?r?n ve hizmet sunan, m??terilerini do?ru y?nlendiren ?rnek bir kurulu? olmak.

  Sadece hizmet kalitemizle de?il, i? sa?l??? ve g?venli?ini g?zeten ?al??ma ortam?m?z ve faaliyetlerimizin ?evremiz ?zerindeki potansiyel etkilerini g?z ?n?nde bulunduran, ?evre duyarl?l???m?z ile de sekt?r?m?ze ?nc?l?k yapmak.

  Misyonumuz;

  Yenilik?i yakla??mlar?m?zda m??terilerimizin kalite ihtiya?lar?n? tam olarak anlay?p, beklentilerini a?acak ?ekilde kar??lamak, uzun vadeli ba?l?l?klar?n? art?rmak
  Toplam kalite felsefesini esas alarak tak?m ruhu i?ersinde hedeflerine ula?arak, s?rekli geli?ip b?y?meyi sa?lamak...

   

   
   
   
   
  AnasayfaAtak Mail Site Haritası TREN
  Tasarım & Hosting
  Atak Domain